אבטחה אישית

המטרות שנכללות לסמכותם של העובדים באבטחה אישית אלה הם גילוי האיומים הפוטנציאליים למיניהם ומניעתם. בכל אחד מן המקרים עבודתם של אנשי האבטחה האישית מורכבת מהערכת המצב, ניבוי התפתחותו האפשרית, קבלת החלטות מהירה ופעילויות מקצועיות בהתאם.

תהליך הגיבוש של צוות האבטחה האישית מורכב מפעילויות הבאות:

  • הערכת איומים פוטנציאליים על חייו, בריאותו ורכושו של לקוח במקום מגוריו, במקום עבודתו או במקום הנופש שלו;
  • הערכת כדאיות במתן אבטחה אישית;
  • התאמת שומרי ראש על סמך העקרונות של התאמה פסיכולוגית עם לקוח.

עפ"י רצונו של לקוח בעת מתן השירות ילבשו מאבטחים חליפות עסקיות, או מדים, ומצוידים באמצעי הגנה שונים, בנשק ובאפודי מגן.

הקבוצה מעמידה לרשות לקוחותיה מכוניות יוקרה ומכוניות מנהלים, מיניבוסים ואחרים עם נהגים ועם מאבטחים.

הקבוצה מעמידה לרשות לקוחותיה שומרי ראש שלא רק בתחומיה של הפדרציה הרוסית.

עובדי הקבוצה ושותפיה צברו ניסיון מוצלח של פינוי אנשים מאזורים מסוכנים בעולם (טוניס, מצריים, לוב