אבטחה אינטגראלית

במקרים שונים, כתוצאה מאודיט בתחום האבטחה, מופיעים אזורים שלמים של חוסר הגנה ופרצת אבטחה. מומחי החברה Business Security יתכננו ויציעו ללקוחותיה מערכת (מערכות) אישית המאפשרת לשלב אבטחה פיזית ואמצעים טכניים למערכת אבטחה אחידה לצורך ניהול אבטחת המפעל. בין היתר, תאפשר המערכת לנהל גישות לאתר המאובטח, לנהל תקריות, סיכונים, הסדרי סוד מסחרי, הגנה על נתונים אישיים.