אבטחה עסקית

עובדי Business Security, אשר מספקים אבטחה פיזית באתרי הלקוחות ובמתחמיהם, מוכשרים מבחינה מקצועית, רובם שירתו במוסדות לאכיפת חוק וביחידות מיוחדות של הצבא הרוסי. החברה שמה דגש מיוחד על הכשרה גופנית של מאבטחיה. כל העובדים בשירותי אבטחה מתאמנים באופן קבוע בחדרי כושר וכן עוברים קורסים להכשרה משפטית.

חובה על עובדי שירותי אבטחה לבצע את הפעולות כדלהלן:

 • שמירה על סדר ציבורי במתקנים מאובטחים;
 • הפעלת אבטחה 24 שעות ביממה (או עפ"י לו"ז אחר);
 • הפעלת מערכות בקרת גישה באתרים מאובטחים; הסדרי גישתם של אורחים ועובדים לאתרים מאובטחים;
 • מעקב אחרי ציוד וערכים חומריים, מניעת העברתם הבלתי חוקית;
 • בקרת מערכות אבטחה ואזעקת כיבוי אש;
 • הפעלת מצלמות מעקב על נקודות מוגדרות.

התקנת ציוד במבנים ומתחמים באמצעי אבטחה טכניים

· התקנת מערכות בקרת גישה;

· התקנת מערכות אבטחה ביתיים ומשרדיים;

· התאמת מערכות אבטחה ביתיים ומשרדיים;

· המלצות לגבי ציוד לכיבוי אש;

· התקנת ציוד טכני לאבטחה במבנים תוך כדי שימוש במערכת הפצה בעלת עוצמה רבה, בעלת יציבות תכנות ויציבות מכשור, בעלת גמישות גבוהה ובעלת מידה גבוהה של הגנה;

· בניית תשלובת אחידה ממערכות אבטחה שכבר הותקנו באתר מאובטח, ואופטימיזציה של התשלובת לצורכי מפעל העוסק בכל תחומי הפעילות, וכן חיבור התשלובת למערכת תכנה של החברה;

· שדרוג מערכות אבטחה קיימים, אשר התיישנו מבחינת התכנה ומהבחינה הפיזית.

בדיקת עובדים, ובכלל זה, תוך כדי שימוש בפוליגרף

בדיקת מבנים על מנת לבדוק אפשרות שהייה מוגנת ומגורים מוגנים

אבטחת מידע

 • אודיט והערכת הגנתו של אתר מאובטח ובדיקת התאמתו לתקנים: PCI DSS ותקן של בנק רוסיה לאבטחת מידע במוסדות השייכות למערכת הבנקאית של הפדרציה הרוסית;
 • סריקת מידת האבטחה של הרשת בהתאם ל- PCI Scanning Procedures
 • הערכת תשתית רשת הניתנת ע"י מומחה עפ"י Cisco Safe ועפ"י רמת אבטחת מידע;
 • מבחני פריצה;
 • הערכת מידת האבטחה של הרשת תוך כדי שימוש באמצעים טכניים, ניתוח סיכוני אבטחת מידע.