ביטחון

קבוצת החברות Business Safety מעניקה ללוחותיה את השירותים באים:

אבטחה פיזית;

הפעלת מערכות בקרת גישה באתרים מאובטחים;

התקנת ציוד אבטחה טכני באתרים מאובטחים;

ייעוץ בשאלות אבטחה;

המלצות בשאלות סעדים חוקיים נגד ניסיונות פריצה בלתי חוקיים;

אבטחה אישית;

אבטחה עסקית;

אבטחה אינטגראלית.

גישתנו להבטחת בטיחותכם: