ניהול סיכונים

התאמת דרכי הסדרת סיכונים:

  • בימוי תכניות למקרה הופעת מקרי סיכונים
  • שילוב שיטות ניהול בודדות לתכנית אחידה לפעילות מותאמת באופן כללי

עבודה אנליטית והספקת מידע

  • ביצוע הליך Due diligence (תחקיר גופים משפטיים, הספקת חומרי עזר וחומרי מידע)

· מידע בסיסי על החברה (היסטוריה, תחום פעילות, חלק בשוק)

· מבנה הון מניות

· פרטים על אנשי מפתח בחברה

· הערכת סיכונים בתחומים שונים (פוליטיקה, פלילים, שחיתות, עבירות מס)

· בדיקת גופים פיזיים בעת תעסוקתם:

· פרטים אישיים

· השכלה

· מיומנויות מקצועיות

· גילוי סיכונים בתחומים שונים (פוליטיקה, פלילים, שחיתות, עבירות מס)

· הערכת צוות

· אבחון חברה עפ"י ענפיה

אימון אישי