הערכת סיכונים

הערכת סיכונים:

 • הגדרת הקשר הסיכון
 • זיהוי סיכונים
 • ניתוח סיכונים
 • הערכת עדיפויות של הסיכונים
 • התאמת דרכי הסדרת סיכונים

הגדרת הקשר הסיכון

 • מטרות, אסטרטגיה, משימות החברה
 • יחסי גומלין עם הסביבה
 • צדדים מעוניינים
 • הגדרת קריטריונים בהערכת סיכונים

זיהוי סיכונים

 • הגדרת גורמים היכולים להשפיע על פעילות החברה, מעקב אחרי התפתותם

ניתוח סיכונים:

 • בימוי פעילויות במקרה הופעת מקרי סיכון
 • שילוב שיטות בודדות לתכנית אחידה. מעקב אחרי סטיות והערכת תוצאות מציאותיות, פיתוח הצעות לתיקון סטיות.

הערכת עדיפויות של הסיכונים:

 • הגדרת היקף תוצאות אפשריות (חיוביות ושליליות)
 • הסדרת גורמי סיכון במטרה לבחור החשובים ביותר מביניהם מבחינת השפעתם הפוטנציאלית על פעילות החברה.