בדיקת מועמדים בתעסוקתם

בדיקת גופים פיזיים בתעסוקתם:

  • פרטים אישיים (קו"ח, ת.ז.)
  • השכלה (תואר ראשון, תואר שני, (MBA
  • בדיקת מקומות עבודה קודמים (תפקידים, מוניטין, השתתפות בפעילות החברה, מקצועיות, יכולת לעבוד בצוות)
  • הערכת סיכונים (עבירות, עבירות מס, חומר מפליל)

סיכום והמלצות