שירותי ייעוץ

הערכת סיכונים

ניהול סיכונים

Corporate interlinings (בדיקת גופים פיזיים, בדיקת גופים מפשטיות, בדיקות נוספות).

Due-diligence (תחקירי גופים משפטיים).

בדיקת מועמדים בעת העסקתם

הערכת הצוות