אודות החברה

קבוצת החברות Business Security פועלת ברוסיה ובמדינות בריה"מ לשעבר החל משנת 1995.

מטרתנו – להבטיח ללקוחות אבטחה מקיפה ומשולבת, וכן להגן על רווחתם הפיננסית, לצמצם את סיכוניהם ולהפחית שיעור הפסדיהם האפשריים.

קבוצת Business Security פועלת בתיאום הדוק עם גופים משפטיים, ביטחוניים, לוגיסטיים הן ברוסיה והן בחמ"ע ובחו"ל.

הקבוצה מורכבת מחברות הבאות:

חברת בע"מ "Business Consulting", מוסקבה;

חברת הבטחה פרטית חברת בע"מ "Bulat Security", מוסקבה;

חברת הבטחה פרטית חברת בע"מ " Business Security ", מוסקבה;

חברת הבטחה פרטית חברת בע"מ " Business and Security ", מוסקבה;

חברת הבטחה פרטית חברת בע"מ "Bulat", אופה, רפובליקת בשקורטוסטן;

חברת הבטחה פרטית חברת בע"מ "Boets", אופה, רפובליקת בשקורטוסטן;

חברת הבטחה פרטית חברת בע"מ "VIZAO SP", מוסקבה;

חברת בע"מ "VIZAO CONSULTING", מוסקבה;

חברת בע"מ ''VIZAO CONSULTING GROUP'' מוסקבה;

קבוצת חברות "BATTALION", סראטוב.

צוות מקצועי של Business Security מקפיד לפעול לפי הדין בלבד. בעבודתם משתמשים עובדי הקבוצה באמצעי אנליטיים ומחקריים של מאגרי הנתונים החדישים ביותר, כולל מאגרי מידע בינלאומיים, תוך כדי התחשבות בייחודיות ענפית וגיאוגרפית, ותוך כדי שימוש במיומנויות טכניות ובמשאבים הנדרשים.

התחומים העיקריים בפעילותה של הקבוצה:

אבטחה אינטגראלית;

אבטחה עסקית;

אבטחה אישית. במסגרת התחומים הנ"ל החברה מתרכזת בנקודות הבאות:

ניהול אבטחה, שזה כולל שימוש במערכות חדשניות בעלות טכנולוגיות גבוהות; מוקדי שירות; תרגילים; הדרכות; ייעוץ במגוון רחב של נושאים; ניהול סיכונים במצבי משבר; ליווי משפטי משולב; שמירה על זכויות היוצרים בקשר לסימנים מסחריים; גילוי חיקויים.

אתר הקבוצה: www.sbcons.ru

טלפון/פקס: (495)-664-29-72